Blockchain platform Ethereum

Wat is Ethereum? Ethereum is een gedecentraliseerd blockchain platform. Het platform staat momenteel volop in de belangstelling, omdat ook een bedrijf als Microsoft zich er nu op heeft gestort.

Ze bieden de blockchain aan als een service voor bedrijven en financiële instellingen. De Amerikaanse financiële afdeling van Microsoft werkt momenteel nauw samen met het Ethereum blockchain.

Ze ontwikkelen toepassingen voor verschillende banken en andere financiële instellingen die interesse hebben getoond, in deze nieuwe en veelbelovende technologie. Toepassingen waar in de toekomst veel van wordt verwacht, zijn de slimme contracten of smart contracts.

De ontwikkeling van de contracten die zichzelf kunnen handhaven staat nog in de kinderschoenen, maar de verwachtingen zijn hooggespannen. Allerlei soorten transacties, bankproducten en financiële derivaten zoals opties, futures, swaps en forwards kunnen met de blockchain worden uitgevoerd. De programmeertaal voor de smart contracts in het Ethereum blockchainnetwerk is solidity.